Středisko a oddíly

Středisko

Vlčata

chlapci 7–11 let

608 162 809

vlcata.nmnm@skaut.cz

Berušky

dívky 7–11 let

602 501 628

berusky@skaut.cz

Naděje

11–15 let

602 392 505

nadeje@skaut.cz

RS NOCON

nad 15 let a dospělí

777 705 391

rs.nocon@skaut.cz

Jste zde

Historie chaty Mercedes

Historie chaty Mercedes

Stručný přehled historie v datech:

 • 26. října 1930 byla Českomoravská vysočina postižena silnou sněhovou bouří, při které vznikly v lesích obrovské polomy. Při jejich likvidaci pomáhali v lese Ochoz také skauti. 
 • V roce 1931 staví skauti na parcelách č. 609 a 610, které jsou ve vlastnictví stavitele Josefa Sadílka, první dřevěnou chatu Mercedes, kterou nazvali podle populární písně Jaroslav Ježka „Mercedes“. 
 • 15 března 1932 věnuje parcely č. 609 a 610 stavitel Sadílek, na základě kupní smlouvy, svazu Junáků – skautů Republiky československé. 
 • V roce 1931 až 1937 je chata využívána ke schůzkám junáků z Nového Města a také pronajímána jiným junáckým střediskům, např. z Brna. 
 • V roce 1937 jsou základy první chaty rozebrány a v červenci 1937 zahájena stavba chaty zděné pod vedením br. prof. Jaroslava Puchýře. Prací se zúčastnili již také skautky pod vedením sestry MUDr. Jarmily Havlíkové. 
 • V roce 1940 nařízením K. H. Franka byl Junák zrušen a chata zabavena. 
 • V roce 1940 až 1945 chata chátrala a sloužila organizace Hitlejungen, např. k nácviku dobývání objektu. 
 • 30. 6. 1945 se uskutečnila u ní první poválečná schůzka družiny Lišek pod vedením br. Lubora Jelínka. 
 • 20. 10. 1945 skauti chatu a okolí po válečné období uklidili. 
 • 28. 10. 1945 se uskutečnil u Mercedesky první poválečný slibový táborák pod vedením br. prof. Jaroslava Puchýře a sestry MUDr. Jarmily Havlíkové. 
 • 9. 6. 1946 skauti uspořádali u Mercedesky, za účelem získání financí na opravdu Mercedesky, taneční zábavu. Výtěžek činil 3 075,- Kč. 
 • 26. 6. 1945 započal první pracovní tábor u Mercedesky a se skončením školního roku začaly její opravy. 
 • 30. až 31. 8. 1947 v rámci Oblastních dnů Junáka byla chata znovu otevřena, br. prof. Jiří Šebek vytvořil na nové fasádě sgrafita „Strážní ohně“ a skautskou lilii. 
 • Po zrušení Junáka přechází vlastnictví 10. října 1950 na Československou obec sokolskou v Praze. 
 • 13. 9. 1952 přechází vlastnictví na Sokol „Chirana“ Nové Město na Moravě. 
 • 15. 10. 1957 přechází vlastnictví na Jednotu Sokol Nové Město na Moravě. 
 • 4. 11. 1968 žádá středisková rada Junáka v Novém Městě TJ Sokol o urychlení navrácení Mercedesky, která se ale nestačila uskutečnit. 
 • 19. 10. 1984 musí TJ Sokol předat, pod politickým nátlakem, chatu 2. pionýrské skupině gen. L. Svobody v Novém Městě. 
 • Od roku 1990 usilují TJ Nové Město ve spolupráci s junáckým střediskem Bílý štít o její navrácení. Vedl se dlouhý soudní spor o 14ti soudních jednání a bylo napsáno 70 dopisů na různé organizace a úřady, usilujících o její navrácení. Natočena televizí Prima reportáž o této kauze. V roce 1994 byla také uskutečněna novoměstskými občany petice pro její navrácení. Během dvou dnů ji podepsalo 360 občanů. 
 • 3. 3. 2009 rozsudkem nejvyššího soudu České republiky v Brně bylo rozhodnuto o navrácení Mercedesky TJ. Rozsudek byl poté potvrzen i okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou. 
 • 3. 7. 2009 byla podepsána trojstranná dohoda o narovnání mezi TJ Nové Město na Moravě (jednající Bohdan Horák) na Moravě, Junákem – svazem skautů a skautek ČR, střediskem Bílý štít Nové Město na Moravě (jednající Rostislav Havlíček) a Pionýrskou skupinou gen. Svobody (jednající Mgr. Marie Mertlíková). A také byla podepsána darovací smlouva mezi TJ Nové Město na Moravě a Junákem, střediskem Bílý štít. 
 • 10. 10. 2009 proběhlo slavnostní znovuotevření skautské chaty Mercedes. 

                                                                                                                                                                         Vypracoval dne 10. 9. 2009 Jiří Janíček

 

Rekonstrukce 2009 - výměna střechy1969 - Příprava táboráku před chatou Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: piskot přidáno: 30. 10. 2013 18:46