Středisko a oddíly

Středisko

Vlčata

chlapci 7–11 let

739 991 271

vlcata.nmnm@skaut.cz

Berušky

dívky 7–11 let

602 501 628

berusky@skaut.cz

Naděje

11–15 let

723 199 568

nadeje@skaut.cz

RS NORNO

nad 15 let

733 673 179

norno@skaut.cz

RS NOCON

nad 15 let a dospělí

777 705 391

rs.nocon@skaut.cz

Jste zde

Jaroslav Puchýř - Puška

Jaroslav Puchýř - Puška

Prof. Jaroslav Puchýř (1905-1966)

 

27. 5. 1905 – 25. 6. 1966

 

Bratr prof. Jaroslav Puchýř – Puška se narodil v Novém Městě na Moravě v nezámožné rodině. Matka, za svobodna Josefa Mičková, pocházela z Blatin a otec Vincenc Puchýř z Křižánek.

Po otci získat cit a zručnost v práci se dřevem, které mu při studiích pomohly k vydělávání si, právě tak jako fotografování, filmování a kreslení.

Obecnou školu a reálku vystudoval v Novém Městě na Moravě. Po ukončení základní vojenské služby absolvoval v Brně Přírodovědeckou fakultu Masarykovy university obor zeměpis a tělocvik. Později si rozšířil aprobaci studiem chemie.

Působil pět let jako profesor na Státním reálném gymnáziu v Chustu na Podkarpatské Rusi. Na počátku školního roku 1937/1938 byl přeložen na reálku do Nového Města na Moravě, kde získal mezi studenty velkou popularitu. Z jeho popudu tam vnikla tzv. „Masarykova letecká liga“, kdy studenti pod jeho vedením postavili větroň „Skaut 37“ a zahájili létání. Od září 1937 se stává vedoucím „I. Oddílu Junáků – skautů“ v Novém Městě na Moravě. V r. 1939 měl hlavní zásluhu na přestavění chaty Mercedes na zděnou, po válce na jejím obnovení po devastaci od Hitlerjugend a její využívání v rámci skautské oblasti Horácko do r. 1949.

 

Po osvobození v květnu 1945 pokračuje ve vedení oddílu Junáka. Stává se velitelem okresu a od ledna 1946 pak velitelem oblasti Horácko až do r. 1950. Pro své vyhraněné názory na osobní svobodu a neochotu spolupracovat s novým režimem byl, po patnáctiletém působení donucen v r. 1952 opustit novoměstské gymnázium a musel dojíždět jako učitel na Průmyslovou školu stavební do Havlíčkova Brodu. Později byl přeložen na Průmyslovou školu strojnickou do Žďáru nad Sázavou, kde působil do konce života.

 

Celým svým životním úsilím zasahoval br. Prof. Jaroslav Puchýř aktivně do středu dění všude kde působil. Byl dobrým otcem své rodiny a jako pedagog dovedl pronikat do metody i životních pocitů skautů i studentů. Nikdy neopustil svůj mladický individualismus, v němž sám vyrostl a chápal jej jako dynamickou syntézu individua s kolektivem. Myšlenkám skautingu zůstal prof. Puchýř věrný po celý svůj život. Na návrh střediskové rady mu byl udělen po roce 1990 řád „Skautské vděčnosti“ in memoriam.

 

Odkaz br. Prof. Puchýře ukazuje, kolik zůstává i pro každou současnost důležitých podnětů, které uvolněné ze souvislostí s pomíjejícími záležitostmi mají svou platnost a tím i nezapomenutelnou hodnotu.

Chata Mercedeska slouží od podzimu r. 2009 po devatenáctiletém úsilí o její navrácení znovu skautům nejen místním, ale i z jiných středisek v republice.

 

                                                                                                                                                                                                       Za klub OS Jiří Janíček

 

Profesor Puchýř se svými žáky

autor: piskot přidáno: 01. 09. 2013 11:50