Středisko a oddíly

Středisko

Vlčata

chlapci 7–11 let

739 991 271

vlcata.nmnm@skaut.cz

Berušky

dívky 7–11 let

602 501 628

berusky@skaut.cz

Naděje

11–15 let

723 199 568

nadeje@skaut.cz

RS NORNO

nad 15 let

733 673 179

norno@skaut.cz

RS NOCON

nad 15 let a dospělí

777 705 391

rs.nocon@skaut.cz

Jste zde

O středisku

Junák - český skaut, středisko Bílý štít Nové Město na Moravě, z. s.

Skautky a skauti

adresa: Malá 194, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 48895784,

ev. č. 61502,

datová schránka i75n8dg

číslo účtu: 2401871375/2010

  

  

 

Středisko Bílý štít je je jednou z nejvýznamnějších dětských organizací v Novém Městě na Moravě a členská základna má více jak 160 registrovaných členů. Patříme ke skautským střediskům s dlouhou tradicí sahající až k roku 1920. 

Naše činnost je primárně zaměřena na dlouhodobou a pravidelnou výchovnou činnost s mládeží. Tato činnost je konkrétně naplněna pravidelnými schůzkami, pořádáním měsíčních akcí typu výletů do přírody, kulturními a sportovními akcemi, obecně prospěšnou činností atd. Mezi přínosy skautské činnosti patří i pořádání vzdělávacích a propagačních akcí a dalších akcí pro „neskautskou veřejnost“. Vrcholem činnosti pro členy je potom zimní a hlavně letní běh vícetýdenních táborů.

Středisko Bílý štít pořádá také akce pro veřejnost, např. zpívání koled a rozdávání Betlémského světla na náměstí a v domě s pečovatelskou službou, Den dětí, apod.

Členové vedení se významně podílejí i na celostátní činnosti Junáka, jako je organizování hromadných akcí (celostátní setkání Obrok) nebo pořádání výchovně vzdělávacích akcí (vůdcovský lesní kurz Ursus, kurz Svatoplukovy pruty). Dále středisko uspořádalo celostátní volejbalové turnaje a úspěšné celostátní kolo Svojsíkova závodu - Rok Nula. 

 

vedoucí střediska

Kristýna Koutenská

607 832 624

bily.stit@skaut.cz

vůdce Vlčat

Pavel Němec

739 991 271

vlcata.nmnm@skaut.cz

vůdkyně Berušek

Kateřina Horváthová

602 501 628

berusky@skaut.cz

vůdkyně Naděje

Magdaléna Gabrielová

723 199 568

nadeje@skaut.cz

Kama

rádi

vůdkyně oddílu Kamarádi

Eva Havlíková

737 907 651

kamaradi.pohledec@skaut.cz 

vůdkyně RS Norno

Jolana Horváthová

733 673 179

norno@skaut.cz

vůdkyně RS NOCON

Pavla Havlíčková

777 705 391

rs.nocon@skaut.cz

vůdce kmene dospělých

Martin Drápalík

721 537 236

martin.drapalik@tiscali.cz