Středisko a oddíly

Středisko

Vlčata

chlapci 7–11 let

608 162 809

vlcata.nmnm@skaut.cz

Berušky

dívky 7–11 let

602 501 628

berusky@skaut.cz

Naděje

11–15 let

602 392 505

nadeje@skaut.cz

RS NOCON

nad 15 let a dospělí

777 705 391

rs.nocon@skaut.cz

Jste zde

O roverech

RS NOCON je společenstvím roverů a rangers (tedy skautů a skautek nad 15 let) z Nového Města na Moravě. Jeho aktivní jádro je tvořeno převážně rovery pomáhajícími s vedením oddílů mladších členů a střediskovou radou, ale okolo něj se pohybuje několik desítek dalších více či méně aktivních lidí, kteří se stále cítí být rovery střediska Bílý štít. RS NOCON pořádá pro rovery každý rok několik málo akcí, jinak se členové sdružují především okolo facebookové skupiny facebook.com/groups/nocon.

Stručná historie

Novoměstský porevoluční rovering byl zahájen na letním táboře v roce 1993, kdy z oddílu Naděje odešla první generace nejstarších skautů a skautek a založila kmen roverů Nocon (v lakotštině poutník) a kmen rangers Nonpa (v lakotštině dvě). Tyto kmeny se pak v průběhu let sloučily v jeden d názvem Nocon.

V prvních několika letech fungovali roveři (a rangers) jako skutečný kmen s pravidelnými schůzkami a vlastními akcemi. Jak však první generace odrůstaly a rozcházely se do světa, přeměňoval se postupně kmen spíše na volné roverské společenství, které se schází spíše nepravidelně. Po miléniu proběhlo i několik pokusů o obnovení pravidelné činnosti kmene, které se ale vždy udrželi jen cca rok. Mezi nejvýznamnější patří vedení kmene Pudilem a Verčou v letech 2003 – 2005, Piškotem v letech 2006 – 2007 a Tesákem v roce 2009.

Mezi nejvýznamnější akce RS NOCON můžeme zařadit tradiční silvestrovské Zimní táboření v tee-pee, účast i pořádání okresního Roverského trojboje, okresních roverských setkání a pořádání celostátních turnajů ve volejbale. Za zmínku dále stojí i velké „realityshow“ Survivor a TAR, zimní tábory na Blatinách a několik letních expedic do zahraničí (Slovensko, Rumunsko, Černá hora, Chorvatsko, Francie).

Logo

Symbolika:

  • Trojúhelníky okolo - je jich 12 jako měsíců v roce nebo hodin na ciferníku. Mají připomínat plynutí času v roverském roce.
  • Písmena RS - jsou zkratkou slova „rovers“.
  • Tři červené body - představují světla vysílače na Harusově kopci. Je to novoměstská dominanta, která je vidět z velké dálky ze všech směrů, a tak vždycky pomůže noconům najít cestu domů.
  • Žlutá vidlička - představuje rozeklanou poutnickou hůl. Její ramena připomínají heslo poutníků: „Běž do světa, poznávej ho a snaž se ho učinit lepším.“

Pokřik

Zajímavosti

  • původní název dívčího kmene Nonpa (v lakotštině dvě) připomíná, že první rangers byly opravdu jenom dvě
  • po vzoru toho že názvy novoměstských kmenů Nocon a Nonpa začínají slabikou „no“, začaly si i spřátelené kmeny z okolí dávat názvy na začínající „no“ – např. Norio ve Žďáru, Nosotros v Brně a údajně i Notor ve Svratce :-)